ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG TÀU RỜI

Phương thức giao nhận hàng áp dụng cho tàu chở hàng tổng hợp

Các điều kiện giao hàng của tàu rời:

Điều kiện giao hàng trong xuất nhập khẩu

INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định về điều kiện giao hàng và chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán khi lựa chọn điều kiện giao hàng đó.

Theo Incoterms 2010, các điều khoản giao hàng được chia làm 2 nhóm:

Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận vận chuyển nào:
• EXW - Ex Works – Giao tại xưởng
• FCA - Free Carrier – Giao cho nhà chuyên chở
• CPT - Carriage Paid To - Cước phí trả tới
• CIP - Carriage and Insurance Paid – Cước phí và bảo hiểm trả tới
• DAT - Delivered At Terminal (new) – Giao hàng tại bãi (điều khoản mới)
• DAP - Delivered At Place (new) – Giao tại nơi đến (điều khoản mới)
• DDP - Delivered Duty Paid – Giao hàng đã trả thuế


Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:
• FAS - Free Alongside Ship – Giao tại mạn tàu
• FOB - Free On Board – Giao lên tàu
• CFR - Cost and Freight – Trả cước đến bến
• CIF - Cost, Insurance and Freight – Trả cước, bảo hiểm tới bến

Trên thực tế, các điều kiện thường được sử dụng là EXW, FOB và CIF.

Điều kiện EXW (Ex Work): đây là điều kiện quy định trách nhiệm tối thiểu của người bán đối với hàng hóa, người bán chỉ có nghĩa vụ đảm bảo hàng hóa sẵn sàng cho người mua tại xưởng. Tất cả các trách nhiệm còn lại bao gồm bốc dỡ hàng hóa, làm thủ tục xuất khẩu, vận chuyển hàng hóa, rủi ro và các phí phát sinh sau khi nhận hàng đều thuộc về người mua. Người mua nên cân nhắc khả năng vận tải và hoàn thành thủ tục xuất khẩu tại nơi mua hàng nếu muốn áp dụng điều kiện này.

Điều kiện FOB (Free On Board): FOB truyền thống quy định rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi hàng đã đi qua lan can tàu, tuy nhiên điều khoản này không còn hợp lý trên thực tiễn nên Incoterms 2010 đã có sự thay đổi. Theo Incoterms 2010, hàng hóa được xem là đã giao và rủi ro được chuyển từ bên bán cho bên mua khi hàng đã xếp lên boong tàu tại cảng xếp hàng quy định. Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được xếp lên tàu, bao gồm: làm thủ tục xuất khẩu, vận chuyển hàng đến cảng xếp hàng, xếp hàng hóa lên tàu. Người mua có trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa, vận chuyển hàng hóa và các công việc sau đó.

Điều kiện CIF (Cost Insurance and Freight): tương tự như FOB, rủi ro được chuyển cho người mua khi hàng hóa đã xếp lên boong tàu. Tuy nhiên, so với FOB thì người bán phải chịu thêm chi phí mua bảo hiểm hàng hóa, vận chuyển hàng hóa đến cảng dỡ hàng và bốc dỡ hàng hóa.

Tương ứng với các mức trách nhiệm và chi phí cấu thành, giá hàng hóa theo điều kiện EXW là thấp nhất, tiếp theo là FOB và cao nhất là CIF.

Để lựa chọn điều kiện áp dụng phù hợp, các bên cần cân nhắc kĩ khả năng vận tải và lợi nhuận có thể đạt được.

Điều kiện giao hàng rõ ràng theo phương thức cụ thể để phân chia trách nhiệm các bên.

phương thức giao nhận hàng hoá